Heritage Places

Buddhist Caves of Chhatrapati Sambhaji Nagar

छत्रपती संभाजी नगर मधील बौद्ध लेणी

छत्रपती संभाजी नगर | वारसा स्थळे

विलोभनीय बौद्धमुर्ती असणारा प्राचीन बौद्धकालीन लेण्यांचा समूह

Karla Caves

कार्ला लेणी

पुणे | वारसा स्थळे

शिल्पकलेचा अद्भूत प्राचिन वारसा