माझी भटकंती : आपला अनुभव

आपले अनुभव आपल्याला इतरांबरोबरही शेअर करता आले तर आनंदच आहे, नाही का? आपल्या अनुभवातून आपल्याला आलेलं शहाणपण इतरांबरोबर शेअर होईल आणि त्यातून अशा ठिकाणी न गेलेल्यांना आपलं नियोजन करण्यास मदतही होईल. आपल्या फसलेल्या ट्रीप्स किंवा आपल्याला सापडलेलं नवीन ठिकाण अशा अनेक गोष्टी आपल्या मनाच्या कप्प्यात दडलेल्या असतील.

आपल्या याच गुपितांची पोटली खोला, हा कप्पा हळुवार उघडा आणि आपले भटकंतीेचे अनुभव आमच्याबरोबर शेअर करा. त्यासाठी आपली भटकंती आम्हाला पाठवा kokan.bhatkanti@gmail.com वर...

आपल्या रिस्पॉँसची वाट बघत आहोत.

Advertise With Us
Advertise With Us