Golden Ganesha

दिवेआगर

श्रीवर्धन जवळचे एक शांत आणि सुंदर बीच

रायगड|समुद्रकिनारे