Maratha Capital

किल्ले रायगड

छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी

रायगड|किल्ले