Water Sports

मुरूड बीच

दापोली जवळील शांत आणि आनंददायक समुद्रकिनारा

रत्नागिरी|समुद्रकिनारे

दिवेआगर

श्रीवर्धन जवळचे एक शांत आणि सुंदर बीच

रायगड|समुद्रकिनारे

काशिद बीच

चमचमणाऱया वाळूने सजलेला सुंदर समुद्रकिनारा

रायगड|समुद्रकिनारे

श्रीवर्धन

कुटुंबासहीत सुट्टी साजरी करण्याचे उत्तम ठिकाण

रायगड|समुद्रकिनारे